سید محسن حسینی

 سید محسن حسینی استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سید محسن حسینی

Seyed Mohsen Hosseini

استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 55
2 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 15
6 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
10 (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 3
11 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
12 (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 3، شماره: 18
13 (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 4
14 (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 7، شماره: 4
16 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
17 (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 7
19 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
6 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
7 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
9 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
10 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
12 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
15 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
19 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
20 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
22 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
24 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
26 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
27 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
29 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
30 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
31 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
32 (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
33 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
34 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
35 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
36 (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
37 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
38 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
39 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
40 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
41 (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
42 (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
43 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
45 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
46 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
47 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
48 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
49 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
50 (دریافت مقاله) پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
51 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران
52 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
53 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
54 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
55 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
56 (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
57 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
58 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
59 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی
60 (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
61 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
62 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران