جواد شیروانی

 جواد شیروانی دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

جواد شیروانی

Javad Shirvani

دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ادبی دوره: 6، شماره: 9
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5