مجید آقابابایی

 مجید آقابابایی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

مجید آقابابایی

Majid Aghababaei

استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 73، شماره: 73
2 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 77، شماره: 77
3 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 82، شماره: 82
4 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 72، شماره: 72
5 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 2، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 1، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 83، شماره: 83
9 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 23، شماره: 92
10 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 5، شماره: 3
11 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 76، شماره: 76
12 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 73، شماره: 73
13 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 4
14 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 81، شماره: 81
15 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 3
16 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 5، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 71، شماره: 71
18 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 2، شماره: 2
19 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 79، شماره: 79
20 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 62، شماره: 62
21 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 75، شماره: 75
22 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 68، شماره: 68
23 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
3 (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
4 (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی برق
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
10 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
12 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
13 (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی برق
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
15 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
20 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
21 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
24 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
26 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
27 (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
28 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
29 (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران