فرانک امیدیان

 فرانک امیدیان

فرانک امیدیان

Faranak Omidian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
4 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
6 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
13 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
14 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
16 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
18 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
19 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
21 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
26 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
27 (دریافت مقاله) کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی
28 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
29 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
31 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
33 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
34 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
35 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
38 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
39 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
40 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
41 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
42 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
43 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
44 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
45 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
46 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
47 (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
48 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
49 (دریافت مقاله)