ایرج برگ گل

 ایرج برگ گل دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران

ایرج برگ گل

Iraj Bargegol

دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
2 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
3 (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
4 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
5 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
7 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
9 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
10 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
11 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
12 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
15 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
17 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
18 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
21 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
22 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
26 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
27 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
29 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
31 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
33 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
36 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
37 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
38 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
39 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
40 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
41 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
42 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
43 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
44 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
45 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
46 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
47 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
48 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
49 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
50 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
51 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
52 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
53 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
54 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
55 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین