عطااله ابراهیمی

 عطااله ابراهیمی دانشگاه شهرکرد

عطااله ابراهیمی

Ataolah Ebrahimi

دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
2 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
5 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
6 (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
7 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
8 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
11 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
12 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
14 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
20 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان