محمود صفارزاده

 محمود صفارزاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمود صفارزاده

Mahmood Saffarzadeh

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 86
2 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
7 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
9 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 2
15 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
16 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
18 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
19 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
20 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
21 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
22 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
23 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
24 (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 25، شماره: 69
25 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
26 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
27 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 3
28 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
29 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
30 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
31 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
32 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
33 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
34 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
35 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
36 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
37 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
38 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
39 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
40 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
41 (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 73
42 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
43 (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 50، شماره: 94
44 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 2
45 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
46 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
47 (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
48 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
49 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
2 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران
4 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
6 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
7 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
10 (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
12 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
13 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
16 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
17 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
18 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
19 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
20 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
23 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
26 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
27 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
28 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
29 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
31 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
32 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
34 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
35 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
37 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
38 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
41 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
43 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
44 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
45 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
46 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
47 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
48 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
49 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
50 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
51 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
52 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
53 (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
54 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
56 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
57 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
58 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
59 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
60 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
61 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
62 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
63 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
65 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
66 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
67 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
68 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
69 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
71 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
72 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
73 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
74 (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
75 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
76 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
77 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
78 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
79 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
80 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
81 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
82 (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
83 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
84 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
85 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
86 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
87 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
88 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
89 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
90 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
91 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
92 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
93 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
94 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
95 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
96 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران
97 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
98 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
99 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
100 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
101 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
102 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
103 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ایمنی در بنادر
104 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
105 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
106 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
107 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
108 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
109 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
110 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
111 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
112 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
113 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
114 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
115 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
116 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
117 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
118 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
119 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
120 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
121 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
122 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
123 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
124 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
125 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
126 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
127 (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
128 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
129 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
130 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
131 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
132 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
133 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
134 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
135 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
136 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
137 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
138 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
139 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
140 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
141 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
142 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
143 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
144 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
145 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
146 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
147 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
148 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
149 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
150 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
151 (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
152 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
153 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
154 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
155 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
156 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
157 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
158 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
159 (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
160 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
161 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
162 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
163 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
164 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
165 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
166 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی