بیژن بینا

 بیژن بینا استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت

بیژن بینا

Bijan Bina

استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
3 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
4 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
5 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 52
6 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 75
7 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
8 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 49
9 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 61
10 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
11 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
2 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
3 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
4 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
5 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
6 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
7 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
9 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
13 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
14 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
15 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
16 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
21 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
22 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
23 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
24 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
25 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
26 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
27 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
28 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
29 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
30 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
31 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
32 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
33 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
34 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
35 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
36 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
37 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
38 (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
41 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
42 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
43 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
44 (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
45 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
46 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
47 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
49 (دریافت مقاله)
50 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
51 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
52 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
53 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
54 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
55 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
56 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
57 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
58 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
59 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
60 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
61 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
62 (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
63 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
64 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری