ابراهیم فتائی

 ابراهیم فتائی رئیس مرکز رشد و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

ابراهیم فتائی

Ebrahim Fataii

رئیس مرکز رشد و هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
3 (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
4 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
7 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
8 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
15 (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
16 (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
18 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
19 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
20 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
25 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
26 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
27 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
33 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
35 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
36 (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
37 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
38 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
40 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
41 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
42 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
43 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
44 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
45 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
46 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
47 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
48 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
49 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
50 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
51 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
52 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
53 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
54 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
55 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
56 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
57 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
58 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
59 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
61 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
62 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
63 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
64 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
65 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
66 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
67 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
68 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
69 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند
70 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
71 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
72 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
73 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
74 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
75 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
76 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
77 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
78 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
79 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
80 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
81 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
82 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
83 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
84 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
85 (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
86 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط