کوروش روستا

 کوروش روستا دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

کوروش روستا

Koroush Rousta

دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
4 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
6 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
7 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
11 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
13 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
14 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
16 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
18 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
19 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
20 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
21 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
23 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
24 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
25 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
26 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
28 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
29 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
30 (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
31 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش