ناصر حافظی مقدس

 ناصر حافظی مقدس دانشگاه فردوسی مشهد

ناصر حافظی مقدس

Naser Hafezi

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات آبرفت و طبقه بندی زمین در شهر مشهد براساس روش نسبت طیفی امواج خرد لرزه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب در وقوع زمین لغزش ( مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 12
3 ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 3
4 ارزیابی خطر گسلش و رده بندی گسل های فعال اطراف سد شهید رجایی ساری براساس میزان فعالیت (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 1
5 ارزیابی ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسی های میکروترمور (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 1
6 ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 6، شماره: 1
7 ارزیابی پهنه های فرار آب از سد استقلال میناب (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 4
8 بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 4
9 بررسی عوامل موثر بر هیدروژیوشیمی آبخوان زاهدان با استفاده از روش های تحلیل عاملی،نمایه های اشباع و نمودارهای ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
10 بررسی مکانیسم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 1
11 تعیین آسیب پذیری آبخوان اردبیل با استفاده از روش دراستیک در GIS (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزار بندی و رفتار نگاری سدهای خاکی و بررسی نفوذ آب از تکیه گاه ، بدنه و فونداسیون (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
2 اثر جاذبه ماه و خورشید بر وقوع زمین لرزه ها در زون های (دریافت مقاله) نخستین همایش پیش یابی زلزله
3 اثر خصوصیات مهندسی خاک در میزان فرسایش بادی در دشت سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
4 اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
5 اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
6 اثرات توسعه شهری بر کیفیت منابع آب شهر کرمان (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
7 اثرات توسعه شهری برآلودگی نیترات در آبخوان دشت یاسوج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
8 اثرات زمین لرزه 5 دیماه 1382 بم بر روی قناتهای منطقه (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 اثرات زیست محیطی سد الغدیر ساوه در ایجاد زمین لرزه های القائی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 ارایه روابط تجربی بین مقاومت تراکمی تک محوری و پارامترهای دینامیکی سنگ آهک سازند آقچاگیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
11 ارایه مدل مکانیکی زمین جهت اهداف ژیومکانیکی با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
12 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت یاسوج به روش دراستیک با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
13 ارزیابی آلودگی رواناب شهری در مناطق ورودی، داخلی و خروجی به فلزات سنگین: مطالعه موردی شهر نیشابور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
14 ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) محل دفن پسماندهای خطرناک مرجع در ایران مرکزی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 ارزیابی اثرات زیست محیطی سدهادرمناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
16 ارزیابی اثرات زیست محیطی مجموعه گردشگری ابرآکواریوم شاندیز- ابرده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
17 ارزیابی اثرات زیست محیطی مجموعه گردشگری ابرآکواریوم شاندیز-ابرده به روش ماتریس لئوپولد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
18 ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
19 ارزیابی اثرات زیست محیطی گزینه های منتخب احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 ارزیابی اثرات زیستمحیطی مکان دفن پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
21 ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس عسلویه (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
22 ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرائی در شهر آستانه گیلان در اثرزلزله و براساس آزمایش نفوذ استانداردSPT (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
23 ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
24 ارزیابی تناسب مکان دفن زباله شهرستان زابل با استفاده از اندیکس اولکنو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
25 ارزیابی تناسب مکان دفن زباله شهرستان زابل با استفاده از اندیکس اولکنو (مطالعه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
26 ارزیابی خصوصیات سنگهای آهکی تخریبی و فسیلی مورد استفاده در برخی از موج شکن های جنوب کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
27 ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک ساختگاه مجتمع تجاری اقامتی ضامن مشهد مقدس (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
28 ارزیابی خصوصیات مقاومتی سنگ آهک سازند داریان با استفاده از آزمایشات ساده و غیرمخرب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
29 ارزیابی خصوصیات مقاومتی و دوام داری سنگ‌های آذرین براساس اندازه دانه‌ها (مطالعه موردی موج شکن شهید رجایی) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
30 ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان: مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 ارزیابی دقت خصوصیات مهندسی خاک چهار شرکت ژئوتکنیکی در مشهد براساس روش های آماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
32 ارزیابی ریسک فرونشست زمین درمحدوده شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
33 ارزیابی زمینشناسی مهندسی ساختگاه سد گلستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
34 ارزیابی زیست محیطی گزینه های پیشنهادی محل دفن پسماند های ویژه در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
35 ارزیابی ساختار سرعتی موج برشی در غرب مشهد به روش آرایه میکروترمورها (ReMi) و مقایسه آن با داده های درون گمانه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 ارزیابی سرعت موج برشی براساس عدد نفوذ استاندارد و دقت نتایج در گستره شهر مشهد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
37 ارزیابی شاخص اسیب پذیری عرشه برخی از پل های شهر مشهد با استفاده ازمیکروترمور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
38 ارزیابی شاخصآسیبپذیر ساختگاه در شمال شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
39 ارزیابی شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) ابزاری برای اولویت بندی در تعیین محل مناسب دفن پسماندهای خطرناک مرجع در ایران مرکزی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 ارزیابی ضخامت آبرفت و عمق سنگ کف در بخش جنوبی شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
41 ارزیابی علل زمین شناختی فرونشست زمین در دشت مشهد و اثرات آن بر شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
42 ارزیابی غلظت فسفر در خاک حاشیه جاده استان گلستان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
43 ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
44 ارزیابی قابلیت رمبندگی خاکهای لسی شمال کلاله و خطارت ناشی از آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 ارزیابی مخاطرات زمین شناختی دشت سیستان با استفاده از GIS و 3TIER (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
46 ارزیابی مدیریت نخاله های ساختمانی در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
47 ارزیابی مسیر گسل جنوب مشهد با استفاده از تحلیل جهت داری میکروترمورها (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 ارزیابی منشاء و مسیر حرکت توفان گرد و غباری 13 لغایت 17 تیر ماه 1388 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
49 ارزیابی میزان خورندگی خاک از طریق اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی خاک (مطالعه موردی منطقه ویژه پارس) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
50 ارزیابی نفوذ پذیری ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
51 ارزیابی نفوذپذیری توده سنگ ساختگاه سد آغ چای با استفاده از نتایج آزمایشات لوژان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
52 ارزیابی نفوذپذیری تودههای سنگی و فرار آب از مخزن سد میناب با استفاده از مدل تجربیHC (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
53 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد نرگسی با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویهSPI) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
54 ارزیابی نقش ویژگی های پتروگرافی در دوام و مقاومت سنگهای آذرین(مطالعه موردی موج شکن شهید رجایی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
55 ارزیابی هوازدگی نهشته های لسی فلات لسی ایران مطالعه موردی حوضه قرناوه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
56 ارزیابی وضعیت موجود مدیریت پسمانددرشهررامهرمز (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
57 ارزیابی پایداری شیب های سنگی در آزاد راه خرم آباد-پل زال (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
58 ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
59 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در عسلویه با استفاده از داده های میکروترمور (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
60 ارزیابی پریود بنیادی و شاخص اسیب پذیری برخی از پلهای شهر مشهد با استفاده از میکروترمور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
61 ارزیابی پریود تشدید و ضریب تقویت آبرفت با استفاده از داده های میکروترمور مطالعه موردی شهرستان زابل (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
62 ارزیابی پهنه های فرار آب در سد خاکی دامغان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
63 ارزیابی ژئوتکنیکی ساختگاه سد کوثر (نومل) در استان گلستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
64 ارزیابی کمی و کیفی رواناب های سطحی غرب شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
65 ازریابی صحرایی، آزمایشگاهی و پتروگرافی عملکرد سنگهای لوماشلی (مطالعه موردی موجشکن کنگ، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
66 استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
67 استفاده از سرعت موج P جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی پرکاربردترین سنگ نمای آهکی در شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
68 انتخاب گزینه نهایی محل دفن پسماند در شهر نکا بر اساس روش ارزیابی شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
69 اندازه گیری ویژگی های ریز ساختاری لس های استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
70 اهمیت ارزیابی خطرات لرزه ای در توسعه شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
71 اهمیت شناسایی لغزشهای قدیمی در مطالعات مکان یابی پروژه های سدسازی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
72 اولویتبندی پهنه های انتخابی جهت احداث لندفیل شهری با استفاده از ارزیابی شباهت به گزینه ایده آل ( TOPSIS )مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
73 اکتشاف گسل های پنهان به روش مقاومت سنجی الکتریکی در منطقه توس مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
74 ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس Microsoft Access (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
75 بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و اثرات آن در مرکز شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
76 برآورد خطرزمینلرزه در ساختگاه سد استقلال میناب به روش احتمالاتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
77 برآورد مساحت سازندهای مخزن سد گتوند و تغییرات کیفی آب سد در ترازهای مختلف پس از آبگیری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
78 برآورد منحنی دانه بندی خاک دانهای بر اساس تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
79 برآورد پروفیل سرعت موج برشی بر اساس وارون سازی داده های روش تک ایستگاهی مایکروترمور ( مطالعه موردی جنوب شهر مشهد) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
80 برآوردپاسخ لرزه ای ساختگاه رسوبی توسط ریزارتعاشات تک ایستگاهی مطالعه موردی ایرانشهر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
81 بررسی آماس پذیری مارن های سازند آغاجاری در منطقه عسلویه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
82 بررسی آنومالی های مادون قرمز حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
83 بررسی اثر شکل دانه ها در منحنی دانه بندی به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
84 بررسی اثرات زیست محیطی توسعه شهر بر آبخوان و منابع آب مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
85 بررسی اثرات سد شهید رجائی بر آبخوان دشت ساری - نکا (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
86 بررسی احتمال وجود گسل با استفاده از داده های نقطه میانی مشترک ژئورادار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
87 بررسی افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد جهت ایجاد ترک های کششی و فرونشست (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
88 بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه سیستان با استفاده از شاخصهای ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
89 بررسی اماری زلزله های القایی ناشی از آبگیری سد کرخه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
90 بررسی تاثیر شاخص دوام بر ویژگی های مکانیکی ماسه سنگ های سازند نیزار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
91 بررسی تاثیرمحیط رسوبی برخصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهرکرمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
92 بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
93 بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاکSPT)در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
94 بررسی تغییرات کیفی آب موجود در فرازبند سد گتوند علیا (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
95 بررسی تقلیل کیفیت آب در بعضی قسمتهای آبخوان کردکوی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
96 بررسی توالی پس‌لرزه‌ها و توزیع مکانی و زمانی آنها در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
97 بررسی جایگاه دفن فعلی زباله های شهری اردبیل بر اساس شاخص های محیطی و عملیات اجرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
98 بررسی حرکات دامنه ای در محدوده مخزن سد شهید رجائی ساری (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
99 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی توده سنگهای مارنی ساختگاه سدنرگسی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
100 بررسی خصوصیات مقاومتی سنگ آهک سازند آقچاگیل در استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
101 بررسی خصوصیات مهندسی مارن های پلیستوسن دشت مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
102 بررسی خصوصیات مهندسی ماسه سنگ های سازند نیزار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
103 بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
104 بررسی رابطه بین تاثیر جریان رودخانه بر خصوصیات فیزیکی ذرات خاک در شبیه سازی پدیده روانگرایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
105 بررسی رابطه بین خصوصیات زمین ریخت شناسی و تشکیل فروچاله ها در حوزه آبریز قرناوه در استان گلستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
106 بررسی رابطه تجربی بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در گستره شهر مشهد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
107 بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
108 بررسی روابط همب ستگی بین سرعت امواج فشاری و برخی خصوصیات فیزیکی سنگ آهک سازند مزدوران (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
109 بررسی روند توسعه شهر اهواز و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
110 بررسی روند فرونشست زمین در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
111 بررسی زمان رخداد زمین لرزه ها در ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش پیش یابی زلزله
112 بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی مطالعه موردی شهرستان مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
113 بررسی زمین شیمی زیست محیطی چشمه های آب گرم دامنه شرقی آتشفشان سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
114 بررسی شبکه فاضلاب شهری اهواز با تکیه بر مباحث زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
115 بررسی شواهد صحرایی لوله زایی چاه ها و مقایسه آن با نرخ فرونشست دشت مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
116 بررسی صحت میزان آسیبپذیری با توجه به میزان نیترات سفره های آب زیرزمینی در نواحی شهری با استفاده از روش GIS (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
117 بررسی علل فرونشست زمین در مسیر راه آهن کرمان - مشهد در محدوده بلاک نمکی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
118 بررسی عملکرد مته های دستگاه T,B,Mدر حفاری زیرزمینی شهری در سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
119 بررسی فرکانس غالب خاک در شهر خلیل آباد با استفاده از مایکروترمورها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
120 بررسی لرزه خیزی گسل توس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
121 بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه ویژه پارسجنوبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
122 بررسی مخاطرات ژئوتکنیکی خاکهای لسی شمال کلاله و روش های بهسازی آن با نگرش بر پروژه های راهسازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
123 بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
124 بررسی معیارهای گسیختگی و کیفیت توده سنگ های اولترامافیک جنوب مشهد با استفاده از نرم افزار Roclab 1.031 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
125 بررسی مقدماتی زمین لغزه واقع در شمال شرق بخش ترک شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
126 بررسی منابع آلوده کننده ی آب سد مخزنی زاوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
127 بررسی مورفوتکتونیک تاقدیس بورخ در شمال شهرستان بستک (زاگرس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
128 بررسی مورفولوژی و تعیین قسمت های ناپایدار رودخانه سیستان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
129 بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
130 بررسی نشت آلاینده ها از سد باطله کارخانه آلومینای جاجرم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
131 بررسی نفوذ آب شور دریای خزر در آبخوان کردکوی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
132 بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز اسفراین (استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
133 بررسی واگرایی و قابلیت فروریزی لسهای شمالغرب سرخس (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
134 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی رسوبات شهر خاش با نگرشی بر خصوصیات دینامیکی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
135 بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سازندهای شیلی و مارنی استان فارس برای تولید مصالح سبکدانه و ارزیابی اولیه از مصالح سبکدانه تولیدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
136 بررسی پارامتر های موثر در ریزگرد و آلودگیهوای شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
137 بررسی پارامترهای نشست پذیری نهشته های آبرفت شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
138 بررسی پتانسیل روانگرایی رسوبات آستانه اشرفیه با استفاده خصوصیات میکروسکوپی و دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
139 بررسی کارایی و تکرارپذیری ابزار مکینتاش پروب جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
140 بررسی کمی و کیفی پساب استخرهای آبگرم سرعین (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
141 بررسی کیفی آب‌های زیرزمینی در پایین دست محل دفن زباله شهر مشهد (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
142 بررسی کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف شرب در حوضه آبریز اسفراین (استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
143 بررسی کیفیت رواناب شهر نیشابور از لحاظ مصارف کشاورزی، شرب و صنعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری
144 بررسی گرد و غبار ناشی از سد باطله کارخانه آلومینای جاجرم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
145 به کار گیری روش سلسله مراتبی تحلیلی AHP در مکانیابی تغدیه مصنوعی در شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
146 تاثیر شرایط زمین شناسی و تکتونیک بر میزان تخریب شهر بم در اثر زمین لرزه 5 دیماه 1382 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
147 تاثیر شیرابه ناشی از دفن زباله جامد شهری شهرستان آمل برمنابع آبی اطراف آن (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
148 تاثیر فرونشست زمین بر کیفیت آب های زیرزمینی دشت مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
149 تاثیر پرده آب بند بر میزان دبی نشت از پی سد خاکی دامغان با استفاده از نرم افزار seep/w (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
150 تحلیل خطر زمین لرزه ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
151 تحلیل داده های ایستگاه های غبار سنجی شهر مشهد و مقایسه آن باشرایط زمین شناسی (دریافت مقاله) همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
152 تحلیل مقدماتی الگوی شکستگی های سازند مزدوران در زون گسلی کارده،شمال شرق مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
153 تحلیل هندسی تاقدیس بورخ درزاگرس چین خورده - رانده و برآورد بستگی قائم و افقی گروه دهرم آن (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
154 تحلیل پایداری رخنمونهای سنگی تونل پوزه خون با استفاده ازنرم افزار راک پک سه Rock pack III (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
155 تخمین شاخص شکنندگی سنگ های گرانیتوئیدی با استفاده ازخصوصیات فیزیکی و شاخص بار نقطه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
156 تخمین قابلیت انتقال با استفاده از لاگ های حفاری در دشت مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
157 تخمین مقاومت فشاری تک محوری براساس آزمایشات ساده و غیرمخرب در سنگ های گرانیتوئیدی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
158 تشدید امواج لرزه ای در آبرفت در سطح شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
159 تعیین حریم گسلش در بخش خاوری گسل خزر، استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
160 تعیین خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان با استفاده ازکاوشگردینامیکی DCP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
161 تعیین روابط تجربی بین داده های ژیوالکتریک و پارامترهای ژیوتکنیکی ( با تاکید بر پارامترهای نشست) در شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
162 تعیین سرعت موج برشی ساختگاه به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی ( مطالعة موردی در محوطة دانشگاه صنعتی شاهرود ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
163 تعیین سطح لغزش با مدلسازی معکوس دو بعدی داده های مقاومت ویژه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
164 تعیین مسیر تقریبی پهنه گسلی جنوب مشهد براساس داده های میکروترمور (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
165 تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحهای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
166 تلفیق پارامترهای استاتیکی سطحی سازند داریان با نگاره های چاه پیمایی آن جهت تخمین پارامترهای مقاومتی در عمق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
167 تهیه بانک داده های ژئوتکنیک لرزه ای شهر مشهد در محیط WebGIS (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
168 تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
169 تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالب خاک در شهر خلیل آباد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
170 تهیه نقشه های کری جینگ عدد نفوذ استاندارد و مواد ریزدانه در غرب مشهد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
171 تهیه نقشه های کریجینگ بافت خاک غرب مشهد با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
172 جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
173 خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
174 رابطه بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در شرق ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
175 رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
176 ررسی تکرارپذیری نتایج حاصل از نفوذ سنج دینامیکی مخروطی در دشت سیستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
177 روشهای پهنه بندی خطر لغزش (دریافت مقاله) اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
178 زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
179 زمین لرزه های القائی ناشی از احداث سد: مطالعه موردی سد کرخه (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست
180 زمین لغزش های روستای بادله کوه دامغان (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
181 شناسایی شرایط زیرسطحی شهرزابل براساس مطالعات میکروترمور (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
182 شناسایی مسیر گسل شمال مشهد بوسیله چرخشدادهها میکروترمور (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
183 ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
184 طبقه بندی توده سنگ های اولترامافیکی جنوب مشهد بر اساس پارامترهای RMR ،GSI و Q (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
185 عوامل مؤثر در تغییرات مراکز جمعیتی و زیستی دشت سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
186 لغزشهای تحریک جاده ای در محور ساری-کیاسر (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
187 مدیریت فرونشست زمین در دشت مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
188 مدیریت مواد زاید جامد شهری در شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
189 مروری بر روش های مختلف طبقه بندی رودخانهها و کاربرد آنها برای رودخانه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
190 مروری بر زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زیست محیطی شهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
191 مروری بر طرح پژوهشی بررسی عملکرد سنگ در موج شکنهای توده سنگی سواحل خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
192 مسیلها و مشکلات ناشی از آنها در گستره شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
193 مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
194 مطالعات خرد لرزه- سنجی جهت تعیین نوع ساختگاه در محدوده شهر سراوان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
195 مطالعات زمین شناسی مهندسی لغزش کوی ولیعصر تبریز (دریافت مقاله) دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
196 مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک رودخانه سفید رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
197 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه سنگ های اطراف سد فریمان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
198 مطالعه موردی تخمین سرعت موج برشی در یک مخزن کربناته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
199 مطالعه موردی ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی جهت اهداف حفاری (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
200 معرفی آیین نامه ملی برای کاربرد سنگ در موج شکن ها و سازه های حفاظت (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
201 معرفی زمین لغزشهای مخزن سد ونیار تبریز و بررسی علل وقوع آنها (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
202 معرفی گسل شمال مشهد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
203 معرفی گسله کواترنری باباامان در منطقه بجنورد، شمال غرب استان خراسان (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
204 معیارهای امکان پذیری احداث مزارع پرورش میگو از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی آنها در نواحی جنوب دشت خوزستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
205 مقایسه روشهای تحلیل قابلیتروانگرایی و شرایط زمین شناسی خاکهای ساحلی مطالعه موردی: سواحل جنوب شرق دریای خزر (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
206 مقایسه پارامترهای بدست آمده از آزمایش پرسیومتری با پارامترهای استخراج شده از آزمایش سه محوریCU در خاکهای ریزدانه شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
207 مقایسه کارایی برخی روشهای زمین آماری جهت بررسی پراکنش مکانی آلودگی سرب در خاک سطحی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
208 مقایسه ی سرعت موج برشی حاصل از تحلیل برداشت مایکروترمورها و روش آزمون درون گمانه ای مطالعه موردی حاشیه ی جنوبی شهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
209 مهندسی رودخانه سیستان براساس شاخصهای ژئومورفیک ازمحل سد کهک تا دریاچه هامون هیرمند (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
210 مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان به روش AHP وارزیابی درجه حساسیت پذیری پارامترهای مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
211 مکان یابی محل دفن پسماند شهری در شهر نکا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
212 مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک ( مطالعه موردی استان قم ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
213 مکان یابی پسماندهای جامد شهری در شهر بجنورد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
214 مکانیابی دفن پسماندهای ویژه استان خراسانشمالی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
215 مکانیابی لندفیل جهت دفن پسماندهای جامد شهری با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
216 مکانیابی محل دفن زباله شهری با استفاده تحلیل سلسله مراتبی (AHP) درمحیط GIS مطالعه موردی شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
217 مکانیابی محل مناسب تغذیه مصنوعی در شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
218 مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
219 مکانیابی وارزیابی معیارهای مکان دفن پسماندشهریزد با استفاده ازسنجش ازدور و gis (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
220 ناپایداری های شیبی در محدوده نیروگاه سد شهید رجایی ساری (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
221 نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
222 نقش مطالعات ریز پهنه بندی لرزه ای در طراحی پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
223 همبستگی شاخص دوام با ویژگی های مکانیکی ماسه سنگ های اطراف سد فریمان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
224 وضعیت زباله شهری و مدیریت زباله در مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
225 پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
226 پهنه بند شاخصآسیبپذیر زمین در حاشیه گسل جنوب مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
227 پهنه بندی آلودگی سرب وروی دراستان خراسان شمالی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
228 پهنه بندی اولیه منابع سنگی جنوب کشور جهت کاربرد در احداث موج شکن ها (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
229 پهنه بندی بافت خاک درگستره شهر شاهرود (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
230 پهنه بندی بافت و خاک رسوبی شهر آستانه با استفاده از نرم افزار RockWorks (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
231 پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شمال شهر شاهرود (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
232 پهنه بندی خطر ریزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
233 پهنه بندی خطر زمین لرزه در طول مسیر آزادراه خرم آباد پل زال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
234 پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
235 پهنه بندی خطر فرسایش در شمالغرب سرخس با استفاده از GIS و روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
236 پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
237 پهنه بندی خطر لغزش در مسیر ساری - کیاسر (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
238 پهنه بندی دشت قره ضیالدین با نگرشی بر تاثیرات بارندگی بر روی تراز سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
239 پهنه بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC وGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
240 پهنه بندی فرسایش بادی با استفاده از خصوصیات مهندسی در دشت سیستان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
241 پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم) (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
242 پهنه بندی میانگین سرعت موج برشی در حاشیه ی جنوبی شهر مشهد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
243 پهنه بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
244 پهنهبندی نسبی پتانسیل لرزهزایی در محدوده سد شهید رجایی ساری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
245 پیشبینی تاثیر اجرای طرح فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی ،مطالعه موردی:آبخوان شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
246 پیش‌بینی زلزله در ایران با بهره‌گیری از باندهای حرارتی تصاویر ماهواره‌ای: مطالعه موردی زلزله 1٬383 واور (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
247 کاربرد ابزار مکینتاش پروب در تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
248 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP) درمکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری در شهر گرمسار (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
249 کاربرد منطق فازی وروش ahp درپهنه بندی پتانسیل آلودگی خاک به عناصرسرب وروی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
250 گزارش مقدماتی از زمین لغزه های منطقه رامسر (دریافت مقاله) اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن