علی عجمی

 علی عجمی معاونت  پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علی عجمی

Ali Ajami

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
2 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
3 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
4 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
5 (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
6 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
7 (دریافت مقاله) سمینار فناوری های الکترونیک قدرت
8 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
9 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
10 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
11 (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
12 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
13 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
14 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
15 (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
17 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
18 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
19 (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
20 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
21 (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
22 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
23 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
24 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران