علیرضا نگهدار

 علیرضا نگهدار عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

علیرضا نگهدار

Alireza Negahdar

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
6 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
10 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
14 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
21 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
24 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری