محمد رحمتی

 محمد رحمتی دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

محمد رحمتی

Mohammad Rahmati

دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
4 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
5 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
6 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
7 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
8 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
12 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
13 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و دهمین سمپوزیوم بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2018
15 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
16 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
20 (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
21 (دریافت مقاله) دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
22 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
24 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
26 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
27 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
28 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
31 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
32 (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
33 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
34 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
37 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
38 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
39 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
40 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
41 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند
42 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
43 (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
44 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
45 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
46 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
47 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
48 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
49 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
50 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
51 (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
52 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
53 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
54 (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
55 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
56 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
57 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
59 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
60 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند
61 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
62 (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
63 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
64 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
65 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
66 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
67 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
68 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
69 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
70 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
71 (دریافت مقاله) دومین همایش کامپیوتر، برق و فناوری اطلاعات
72 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
73 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
74 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
75 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
76 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
77 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
78 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
79 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران