جلال درخشه

 جلال درخشه استاد،دانشگاه امام صادق(ع)

جلال درخشه

Jalal Derakhshe

استاد،دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 13، شماره: 20
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 5، شماره: 10
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 12، شماره: 24
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 1، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 12، شماره: 16
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 12، شماره: 13
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 19
9 (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 36
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 5
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 14، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 31
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 9، شماره: 17
14 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 16، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 1، شماره: 2
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 15، شماره: 25
17 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی