محمود جورابیان

 محمود جورابیان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

محمود جورابیان

Mahmoud Jourabian

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
2 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
3 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
4 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
5 (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
6 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
8 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
9 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
10 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
11 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
15 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
17 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
18 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
19 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
20 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
21 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
22 (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
24 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
25 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی برق و انرژی
26 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
27 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
28 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
29 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
30 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
31 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
32 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
33 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
34 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
35 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
36 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
37 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
38 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
39 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
40 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
41 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
42 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق
43 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران
44 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
45 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر
46 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
47 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
48 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
49 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
50 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
51 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
52 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
53 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
54 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
55 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
56 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
57 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
58 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
59 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
60 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
61 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
62 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
63 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
64 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع
65 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام
66 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
67 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
68 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، مکانیک و صنایع
69 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
70 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
71 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
72 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
73 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش
74 (دریافت مقاله) همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت
75 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی
76 (دریافت مقاله) همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
77 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
78 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
79 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
80 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
81 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
82 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
83 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
84 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
85 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
86 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نیروگاههای برق
87 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
88 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
89 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
90 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
91 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
92 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
93 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
95 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
96 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
97 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
98 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
99 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
100 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
101 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
102 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
103 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
104 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
105 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
106 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
107 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
108 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
109 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
110 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
111 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
112 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
113 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
114 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
115 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
116 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
117 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
118 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
119 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
120 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
121 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
122 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
123 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
124 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
125 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
126 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
127 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
128 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
129 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
130 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
131 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
132 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
133 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
134 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
135 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
136 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
137 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
138 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
139 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران