محمدجواد خانجانی

 محمدجواد خانجانی عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدجواد خانجانی

Mohammadjavad Khanjani

عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
2 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
4 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
12 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
14 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
17 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
19 (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
20 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
21 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
23 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
27 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
31 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
35 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
37 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
38 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
39 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
40 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
41 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
42 (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
43 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
44 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
45 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
46 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
49 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
50 (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
51 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
52 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
53 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
54 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
55 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
57 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
58 (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
59 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
60 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
61 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
62 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
63 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
65 (دریافت مقاله) همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی
66 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
67 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
68 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
69 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
70 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
71 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
72 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
73 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند
74 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
75 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
76 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
77 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
78 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
80 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
81 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
82 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
83 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
84 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب
85 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
86 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
88 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
89 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
90 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
91 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
92 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
93 (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
94 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
95 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
96 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
97 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
98 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
99 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
100 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
101 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
102 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
103 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
104 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
105 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
106 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
107 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
108 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
109 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
110 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
111 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
112 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
113 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
114 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
115 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
116 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
117 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
118 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
119 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
120 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
121 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
122 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
123 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
124 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
125 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
126 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
127 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
128 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
129 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
130 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
131 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
132 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
133 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
134 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
135 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
136 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
137 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
138 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
139 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
140 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
141 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
142 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
143 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
144 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
145 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
146 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
147 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
148 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
149 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
150 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
151 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
152 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
153 (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
154 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
155 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
156 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
157 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
158 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
159 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
160 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
161 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
162 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
163 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
164 (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
165 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
166 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
167 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
168 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
169 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
170 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
171 (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
172 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
173 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
174 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
175 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
176 (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
177 (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
178 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
179 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
180 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
181 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
182 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
183 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
184 (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
185 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
186 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
187 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب