غلامحسین لیاقت

 غلامحسین لیاقت دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس -رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی ساخت و تولید

غلامحسین لیاقت

Gholamhossien Liaghat

دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس -رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی ساخت و تولید

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 32، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 5
3 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 5، شماره: 4
5 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 32، شماره: 4
7 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 6، شماره: 8
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 3، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 3
12 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 6، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 3
14 (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
5 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
7 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
10 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
11 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
12 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
14 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
15 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
16 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
17 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
18 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
19 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
20 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
21 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
22 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
23 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
24 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
25 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
26 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
27 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
28 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
29 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
30 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
31 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
32 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
33 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
34 (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
35 (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
36 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
37 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
38 (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
39 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
40 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
41 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
42 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
43 (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو
44 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
45 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
46 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
47 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
48 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
49 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
50 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
51 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
52 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
53 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
54 (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
55 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
56 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
57 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
58 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
59 (دریافت مقاله) ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
60 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
61 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
62 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
63 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
64 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
65 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
66 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
67 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
68 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
69 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
70 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
71 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
72 (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
73 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
74 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
75 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
76 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
77 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
78 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
79 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
80 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
81 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
82 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
83 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
84 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید