مجید عمیدپور

 مجید عمیدپور

مجید عمیدپور

Majid Amidpour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
4 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
5 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
9 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
11 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
13 (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
14 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
15 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
16 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
17 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
19 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
20 (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
22 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
23 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
24 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
26 (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
27 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
30 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
31 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
32 (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
33 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
34 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
35 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
36 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
37 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
38 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
39 (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
40 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
41 (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
42 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
43 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
44 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
45 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
46 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
47 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
48 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
49 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
50 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
51 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
52 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
53 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
54 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
55 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
56 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
57 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
58 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
59 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
60 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
61 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
62 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
63 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
64 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
65 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
66 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
67 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
68 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
69 (دریافت مقاله) نخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید
70 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
71 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
72 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
73 (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
74 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
75 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
76 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
77 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
78 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
79 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
80 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
81 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
82 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
83 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
84 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
85 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
86 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
87 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
88 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
89 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
90 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
91 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
92 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی CNG
93 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
94 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
95 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
96 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
97 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
98 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
99 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
100 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
101 (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
102 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
103 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
104 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی