محمدحسین جاویدی دشت بیاض

 محمدحسین جاویدی دشت بیاض دانشگاه فردوسی مشهد

محمدحسین جاویدی دشت بیاض

Mohammad Hosein Javidi Dasht Biaz

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 9، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
2 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
4 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
5 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
7 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
8 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
10 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق
11 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی
12 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق
13 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی
14 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
18 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
19 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
20 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
22 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
24 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
27 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
28 (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
29 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
31 (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق