صادق کریمی

 صادق کریمی عضو هیات علمی ومدیر گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

صادق کریمی

Sadegh Karimi

عضو هیات علمی ومدیر گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
3 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
4 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)
6 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
7 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
9 (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
11 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
12 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
13 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
14 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
15 (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
16 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
17 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
18 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
19 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار
20 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
21 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی
23 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
26 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
27 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
29 (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
30 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
31 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
32 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
33 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
34 (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
35 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
36 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
38 (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
40 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
41 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
42 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
43 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
44 (دریافت مقاله) هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور
45 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
46 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
47 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی