مجتبی اردستانی

 مجتبی اردستانی

مجتبی اردستانی

Mojtaba Ardestani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
2 (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
3 (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
4 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
8 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
9 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
14 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
16 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
19 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
20 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
21 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
25 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
26 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
27 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
31 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
32 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
33 (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
34 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب