داریوش جاوید

 داریوش جاوید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

داریوش جاوید

Dariush Javid

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
4 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
10 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
12 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
14 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
15 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
16 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
19 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
20 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
23 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
24 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
28 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
29 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
30 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری
31 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
32 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
33 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
36 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
38 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
39 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
40 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
41 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
42 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
43 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
45 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
46 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
47 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
49 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
50 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت
51 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
52 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
53 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
54 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
55 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
56 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
57 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
58 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
59 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
60 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
61 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
62 (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
63 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
64 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
65 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
66 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
67 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
68 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
69 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
70 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
71 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
72 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
73 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
74 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
75 (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
76 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت
77 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
78 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
79 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
80 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
81 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
82 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت
83 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
84 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
85 (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
86 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
87 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
88 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
89 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
90 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
91 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
92 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
93 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت
94 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
95 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
96 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
97 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
98 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
99 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
100 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
101 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
102 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی
103 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
104 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
105 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
106 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)