علیرضا آقائی

 علیرضا آقائی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

علیرضا آقائی

AliReza Aghaii

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه فیزیک کاربردی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
2 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی
4 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
5 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
6 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
7 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
8 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
9 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
10 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
11 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
12 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
13 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
14 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
15 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
16 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
17 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
18 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
20 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران