ابوالفضل قنبری

 ابوالفضل قنبری دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی- دانشگاه تبریز

ابوالفضل قنبری

Abolfazl Ghanbari

دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی- دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی میزان آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زمین لرزه (نمونه موردی: شهرک باغمیشه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 18
2 ارزیابی و تحلیل ترجیحات معیارهای سرزندگی شهری در خیابان ولیعصر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی نقش گردشگری در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 4
4 پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهرها در مقابل خطر زمین لرزه (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 5
5 تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان واحدهای مسکونی با استفاده از مدل انتخاب گسسته (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 10
6 نقش گردشگری در تغییرات زندگی ساکنان مقصد (نمونه ی مورد مطالعه: شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنارشیسم و گردشگری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی اثر طراحی عناصر مبلمان شهری بر رضایت گردشگران (مطالعه موردی: دریاچه زریوار شهر مریوان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور توسعه جنگلکاری در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
4 ارزیابی توانمندی های ژئومورفوتوریستی لندفرم های شهرستان تبریز با بهره گیری از روش پریرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
5 ارزیابی راهکارهای غیرقیمتی و تاثیر فضای سبز در کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
6 ارزیابی رضایت گردشگران شهری از عىاصر مبلمان شهری (مطالعه موردی: پارک ائل گولی تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
7 ارزیابی شاخص های کیفیت محیطی شهر بناب از دیدگاه شهروندان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
8 ارزیابی قابلیت ژئومورفوتوریستی لندفرم ها بر اساس روش پرالونگ (مطالعه موردی: منطقه اورامانات کردستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
9 استراتژی های تدوین سند راهبردیمدیریت مواد زایدجامدشهری درمنطقه 3تبریز بهروشSWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
10 استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در حوزه تبلیغات گردشگری (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
11 افزایش ایمنی در ریزپرداخت های الکترونیکی در حمل ونقل سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
12 EFL Teachers’ perception on teacher training courses and their effectiveness (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
13 Solving N-queen using modified genetic algorithm (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
14 بازپیرایی در فضاهای سبز شهری تبریز با معرفی گونه های مقاوم به کم آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
15 بررسی اثرات جهانی شدن برمورفولوژی کلانشهرهای اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
16 بررسی اخلاق در برنامه ریزی گردشگری (با تاکید بر اخلاق اسلامی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
17 بررسی اخلاق در برنامه ریزی گردشگری (با تأکید بر اخلاق اسلامی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی تاثیر آموزش کودکان بر حل مشکلات مربوط به گردشگری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی تاثیر اندازه و ترکیب و ساخت جمعیت بر میزان مصرف انرژی؛ مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری
20 بررسی تاثیرسازگاری کاربریهای همجوارشهری درکاهش اثرات زلزله درمحیطهای شهری،نمونه موردی شهرمرند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 بررسی شاخصهای پایداری مسکن در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا
22 بررسی شاخصهای پایداری مسکن در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
23 بررسی کاربرد آمیخته بازاریابی در گردشگری پایدار با تأکید بر مدل آمیخته بازاریابی گردشگری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
24 بررسی گردشگری و تجارب آن در کشورهای توسعهیافته با تاکید بر گردشگری روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
25 بررسی مدیریت تصویر (تصویر مقصد) در برنامه ریزی گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
26 بررسی میزان رضایتمندی گردشگران ورودی به شهر سرعین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
27 بررسی نقش و تاثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
28 برنامه ریزی کاربری اراضی بایر تبریز مبتنی بر پهنه بندی خطر زلزله با استفاده از شاخص همپوشانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
29 تحلیلی بر مکانیابی بهینه صنایع با بکارگیری منطق بولین در محیط GIS مطالعه موردی: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
30 تحلیلی بر وضعیت انرژی در ایران و میزان مصرف حامل های انرژی )×مطالعه موردی: آذربایجان شرقی، فارس، خوزستان، اصفهان و تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
31 درک رابطه بین تغییرات اجتماعی و اثرات آن:مطالعه تجربی تغییر کاربری زمین مناطق روستایی در جنوب شرقی استرالیا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
32 سنجش آسیب پذیری محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه در منطقه کرانه شرقی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
33 سیر تحولات نخست شهری و پویایی نظام شهری نمونه موردی : استان آذربایجان غربی (1365-1390) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
34 شبیه سازی تاثیر دبی ورودی حوضچه ته نشینی روی ناحیه چرخشی ایجاد شده در جریان آب در فرآیند تصفیه آب با نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
35 شهر گردشگر چیست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
36 ضوابط ملاحظات و استانداردها درطراحی ساخت مکان یابی ونصب کفپوشها درمنظرشهری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
37 قابلیت سنجی ژئومورفوسایت های منطقه آزاد ارس با استفاده از روش پریرا (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
38 گردشگری و محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
39 مدیریت بحران و احیاء سکونتگاه های روستایی شهرستان ورزقان با استفاده ازتکنیک های نوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
40 مدیریت بحران و احیاء سکونتگاه های روستایی شهرستان ورزقان با استفاده ازتکنیک های نوین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
41 مقایسه شبیه سازی سرعت جریان در حوضچه های ته نشینی تصفیه آب توسط نرم افزار فلوئنت با چند مدل آشفتگی مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
42 مکانیابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به روش ارزیابی چند معیاری AHP نمونه موردی: شهر شوشتر) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
43 مکانیابی مسکونی توسط خانوارها در شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
44 مکتب لیبرالیسم و رابطه آن با اسلام و جغرافیا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
45 نقش گردشگری درتوسعه پایدارروستای کندوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت