احمدرضا عظیمیان

 احمدرضا عظیمیان هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

احمدرضا عظیمیان

Ahmadreza Azimian

هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 4
2 (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
3 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
4 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
5 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
7 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق
10 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
11 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
12 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
13 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
14 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
16 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
17 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
18 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
19 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
20 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
21 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
23 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
24 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
25 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
26 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
27 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
28 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
29 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
30 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
31 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
32 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
33 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
34 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
35 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
38 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
39 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
40 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
41 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
42 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
43 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
44 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
45 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
46 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
47 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
48 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
49 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
50 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
51 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
52 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
53 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
54 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
55 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
56 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
57 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
58 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
59 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
60 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
61 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
62 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
63 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
64 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
65 (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
66 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
67 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک