حسنعلی مسلمان یزدی

 حسنعلی مسلمان یزدی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

حسنعلی مسلمان یزدی

Hasanali Mosalmanyazdi

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
2 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
4 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
5 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
7 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
8 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
11 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
14 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
16 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
17 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
18 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
19 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
20 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
22 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
24 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
25 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
26 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
28 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
29 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
30 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
31 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار
32 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
33 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
34 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
37 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
38 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
39 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
41 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
42 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
43 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
45 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
46 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
47 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
48 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
49 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
50 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی عمران، رهاوردهای جدید، توسعه اقتصادی، فرهنگی و مدیریت جهادی
51 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
52 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
53 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
54 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
55 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
56 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
57 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
58 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
59 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
60 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
61 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
62 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
63 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
64 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
65 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
66 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
67 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
68 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
69 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
70 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
71 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
72 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
73 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
74 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
75 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
76 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
77 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
78 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
79 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
80 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
81 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
82 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
83 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
84 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
85 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
86 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
87 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
88 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
89 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
90 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
91 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
92 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
93 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
94 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و سازه
95 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
96 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
97 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
98 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
99 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
100 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
101 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
102 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
103 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
104 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
105 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
106 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
107 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
108 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
109 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
110 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
111 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
112 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
113 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
114 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
115 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
116 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
117 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
118 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
119 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
120 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
121 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
122 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
123 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
124 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
125 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
126 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
127 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
128 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
129 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
130 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
131 (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
132 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
133 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
134 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
135 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
136 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
137 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
138 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
139 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی
140 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
141 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
142 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
143 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
144 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
145 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
146 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
147 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
148 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
149 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
150 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
151 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
152 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
153 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
154 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
155 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
156 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
157 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
158 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
159 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
160 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
161 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
162 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
163 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
164 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
165 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
166 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
167 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
168 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
169 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
170 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
171 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
172 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
173 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
174 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
175 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
176 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر