مازیار نوعی

 مازیار نوعی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی

مازیار نوعی

Maziar Noei

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 1، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 1، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 1، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 1، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 1، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
4 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
5 (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
9 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
10 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
13 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
14 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
17 (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
18 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
19 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
20 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
21 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
22 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت