مقداد پیرصاحب

 مقداد پیرصاحب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

مقداد پیرصاحب

Meghdad Pirsaheb

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی دوره: 2، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی دوره: 3، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی دوره: 1، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی دوره: 1، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی دوره: 1، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی دوره: 2، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
12 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 1، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
14 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 2، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 95
16 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
17 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 114
18 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
19 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 100
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
2 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
3 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
4 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
5 (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
6 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
7 (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
8 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
10 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
13 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
15 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
16 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
18 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
20 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
23 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
24 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
25 (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
26 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
27 (دریافت مقاله) کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
29 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
30 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
31 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
32 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
33 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
34 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
36 (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
37 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
38 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
39 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
41 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
42 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
43 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
44 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
45 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
46 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
47 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
48 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
49 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
50 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
51 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
52 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
53 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
54 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
55 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
56 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
57 (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
58 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
59 (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
60 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
61 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
62 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
63 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
64 (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
65 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
66 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
67 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
68 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
69 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران