حسین قهرمانی

 حسین قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

حسین قهرمانی

Hosein Ghahramani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین شرایط بهینه آب گیری اسمزی به عنوان پیش تیمار در خشک کردن با هوای داغ برش های شلغم به روش سطح (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عملیات حرارتی فرایند بلانچینگ و فریز کردن در پایداری و کیفیت رنگ آب کلم بروکلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
2 اثرات لوپ کردن برافت فشار خط انتقال گاز کنگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
3 اثرسنجی و تحلیل عملکرد بکارگیری سیستم حمل و نقل اتوبوس تندرو (BRT) در شهرهای متوسط،مطالعه موردی :شهر یزد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 احیاء کاتالیست ها و افزایش راندمان واحدهای بازیافت گوگرد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
5 ارایه مدل تغییرات کشش سطحی شیر شتربر حسب مختصات بیوشیمیایی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
6 ارزیابی ایمنی و قابلیت اطمینان در فشارسازهای خانگی گا زطبیعی فشرده (CNG) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
7 ارزیابی تاثیر فاکتورهای مختلف عملیاتی بر میزان حذف فسفات از پساب صنعتی به کمک جاذب آلومینای فعال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
8 ارزیابی روند تغییرات میزان اسید اسکوربیک و فیبر غذایی موجود در آبمیوه انجیر برحسب زمان و شرایط نگهداری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
9 ارزیابی سرعت تغییرات کشش سطحی شیر شتر در اثر حضور آلودگی استافیلوکواگولاز مثبت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
10 ارزیابی نقش پارامترهای موثر بر کیفیت سرخ شدن سیب زمینی نیمه آماده به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 ارزیابی کمی ریسک کاربرد سیلندر های CNG در اتوبوس ها با استفاده از مدل PRA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی CNG
12 ارزیابی کیفیت سرخ شدن شنیسل مرغ به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
13 ارزیابی کیفیت یکنواختی رنگ در دانه های کشمش بسته بندی شده به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
14 استفاده از کربن فعال در فرآیند جذب سطحی برای حذف ناخالصی های رنگی از ضایعات جوش شیرین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
15 افزایش و ارزیابی کیفیت ظاهری کشمش سلطانی با استفاده از روش های نوین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
16 امکان استفاده از یک سامانه هوشمند برای تشخیص کیفیت انجیرهای خشک شده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 امکان سنجی تولید فتوبیولوژیکی و بیولوژیکی هیدروژن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
18 امکان سنجی تولید نوشیدنی پروبیوتیک از ضایعات میوه و سبزی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
19 اهمیت بررسی تصفیه پساب و مقایسه دو روش تصفیه پساب خروجیاز یک واحد پالایش (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
20 برآوردیک معادله حالت مرجع برای اکسیژن به کمک شبیه سازی مولکولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
21 بررسی اثر افزایش ایزوله پروتئین سویا بر روی فاکتورهای رنگ رب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
22 بررسی اثر افزایش کنسانتره چای به نان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
23 بررسی اثر تابش کوتاه مدت امواج الکترومغناطیسی مایکروویو بر اشریشیا کلی تلقیح شده در گوشت قرمز چرخ کرده (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
24 بررسی اثر جریان های مزاحم بر حفاظت کاتدی پیرامون خط تغذیه گاز شهرگلبهار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
25 بررسی اثر سینتیکی فاکتورهای زمان و منابع مختلف تابش در فرایند تصفیه فتوکاتالتیکی پسابهای حاوی ان متیل پیرولیدین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
26 بررسی اثر شرایط مختلف عملیاتی بر قابلیت کف سازی در آب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
27 بررسی اثر غلظت کاتالیزور برمیزان کاهش بار آلی یک پساب پتروشیمیایی به کمک نانوفتواکسیداسیون کاتالیزوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
28 بررسی اثر موقعیت همزن مارپیچ برنحوه اکسیژن دهی دریک فرمانتور آزمایشگاهی با دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 بررسی اثر نور و نوع اسید افزوده شده به آبمیوه خام انجیر بر روند تغییر کیفیت آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
30 بررسی افت فشار خون در اکسیژناتور غشائی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی
31 بررسی ایمنی و ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستمهای سوخت رسانی گازطبیعی فشرده (CNG) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 بررسی تأثیر ذرات نانوسیلیکا بر عملکرد محلول های پلی آکریلامید در ازدیاد برداشت نفت سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
33 بررسی تاثیر جنس لفاف بسته بندی در کیفیت و ماندگاری پسته در شرایط نگهداری در خلاء (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
34 بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد صادرات شرکت پگاه زنجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
35 بررسی خواص دی الکتریک محلول های آبکی انواع کودهای شیمیاییدر شرایط متفاوت به منظور ارتقای پدیده های انتقال در خاک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
36 بررسی شرایط عملیاتی خشک کن پاشنده بر انحلال پذیری پودر گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
37 بررسی عددی و تحلیلی هدررفت بار حرارتی از خطوط مایعات در مرکز اندازه گیری شرکت نفت و گاز شرق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
38 بررسی فرآیند های غشایی مختلف (میکروفیلتراسیون، نانوفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
39 بررسی فنی اقتصادی نو سازی ناوگان سنگین حمل ونقل جاده ای در مصرف سوخت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
40 بررسی های روشهای شناسایی و اندازه گیری بقایای انتی بیوتیک ها در فراورده های دامی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
41 بررسی کاربرد کربوکسی متیل سلولز به عنوان جایگزین چربی در فرمولاسیون ماست خامه ای (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
42 بررسی یک مدل توانی برای ویسکوزیته کنسانتره انجیر برحسب دما و بریکس (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
43 بهگزینی استاتیکی شرایط عملیاتی تصفیه پساب کارخانجات لبنی به روش انعقاد الکتروشیمیای (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
44 بهگزینی شرایط عملیاتی حذف ترکیبات مس آلاینده از خاک به کمک گیاه خرفه (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
45 بهگزینی شرایط عملیاتی فرایند استخراج بر استحصال ترکیبات پلی فنلیک از میوه انجیر بومی خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
46 بهگزینی شرایط عملیاتی موثر بر خشک کردن اسلایس های موز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
47 بهگزینی شرایط موثر بر میزان استخراج ویتامین E از دانه ذرت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
48 بهینه سازی انرژی برج بوتان زدایی شرکت پالایش نفت اصفهان با استفاده ازتکنولوژی پینچ و شبیه سازAspen Hysys (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
49 بهینه سازی حرارتی کارخانه قند با فنآوری پینچ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
50 بهینه سازی شرایط استخراج ازادیرکتین از مغز دانه چریش به کمک روش سطح پاسخ (rsm) (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
51 بهینه سازی فرآیند تولید بیوگاز از پسماند دامی با روش برنامه نویسی خطی LP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
52 بهینه سازی فرآیند هضم بی هوازی پسماند جامد با روش برنامه نویسی خطی (LP) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع
53 بهینه سازی فرایند تخلیص غشایی بیوگاز با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
54 بهینه سازی و تعیین حداکثر تولید بیوگاز در دو راکتور بی هوازی با روش غیرخطی موناد(Monod type of kinetics) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
55 بهینه سازی پارامترهای عملیاتی مؤثر در فرآیند خشک کردن اسلایس های قارچ در یک خشک کن تونلی به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
56 بهینه سازی یک بیوراکتور نیمه پیوسته با الگوریتم ایمنی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
57 بهینه‌یابی شرایط فرایند استخراج رنگ طبیعی از انجیر (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
58 تاثیر جو کاری اخلاقی بر تعهد عاطفی کارکنان با توجه به نقش سیاست های سیستم پاداش (مطالعه موردی سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
59 تاثیر میدان مغناطیسی و اتانول بر عملکرد و کاهش گرفتگی غشاء (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
60 تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام استانداردسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
61 تحلیل ایمنی دریک جایگاه سوخت با روش fta (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
62 تخمین اثربخشی پارامترهای مختلف روی کیفیت انجیر خشک به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
63 تخمین ماتریس سفر در فرآیند شبیه‌سازی معابر درون‌شهری، متبنی بر داده‌های شمارشی کمان‌ها (مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
64 تخمین مخاطرات مکانیکی در سیستم سوخت رسانی اتومبیل های با سوخت LPG (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
65 تخمین مقدار مخاطرات و تحلیل پیامدهای آن در دستگاه های خانگی سوخت گیری CNG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی CNG
66 ترکیبات شیمیایی اسانس پسته سفید (pistacia vera L.) منطقه فیض آباد ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
67 تشکیل کپسولهای فریک ساکاریت با روپوش آلژینات توسط روش امولسیون سازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
68 تصفیه پساب کارخانه شیربه روش الکتروکواگولاسیون EC (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
69 تعیین پارامترهای کنترلر PID برای Blood Gas Analyzer در اکسیژناتورغشایی بااستفاده ازنرم افزار متلب (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
70 تکنولوژی پینچ، روشی برای حداقل کردن مصرف انرژی در فرایندهای شیمیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
71 جایگزینی ترکیبات قلیایی رایج در فرایند تولید کشمکش با گیاه اشنان و مقایسه اثرات آنها بر بافت و راندمان تولید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
72 جایگزینی ترکیبات قلیایی رایج در فرایند تولید کشمکش با گیاه اشنان و مقایسه اثرات آنها بر میزان رنگ و قند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
73 حل مدل حرارتی حاکم براجاقهای خورشیدی به کمک کامپیوتر (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع
74 حل معادلات حاکم بر فرایند هضم بی هوازی پسماند میوه و سبزیجات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
75 حل معادلات مدل جریان درجداسازی دی اکسیدکربن ازگازطبیعی به کمک غشاء MOF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
76 حل معادلات مدل درفرایند انحلال دی اکسیدکربن توسط محلولهای آمینواسیدپتاسیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
77 دسته بندی و جداسازی کشمش ها در فرآیند سورتینگ به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
78 رابط روند مرگ سلوای سوسپانسیون خمیر پایه با خواص دی الکتریک آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
79 روند مطالعات امکان سنجی قطارهای حومه ای به همراه مطالعه موردی تهران -شهریار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
80 ساخت و ارزیابی حسگر خازنی اندازه گیر غلظت زیست توده خمیرمایه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر
81 سطح بندی توسعه مناطق شهرداری تبریز در جهت عدالت اجتماعی با تاکید برشاخص های خدمات شهری با استفاده از مدل VIKOR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
82 سورتینگ هوشمند انجیر خشک به کمک بینایی ماشین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
83 شبیه سازی دینامیکی فرآیند اولترافیلتراسیون با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی
84 شبیه سازی و مقایسه روش های مختلف تنظیم کنترلر PID فرایند تولید پنی سیلین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
85 شبیه‌سازی جریان در یک سیکلون جداسازی در خشک‌کن‌های مواد غذایی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
86 عملکرد بیوراکتورهای هضم بی هوازی پسماند جامد میوه و سبزیجات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
87 لزوم توجه به رویکردهای سیستم ناب درتوسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
88 محاسبه نرم افزاری پارامترهای سینتیکی مدل توده ای فرآیند کاهش گرانروی از روی داده های پالایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع
89 مدل سازی ریاضی برای فرایىد تولید بیوگاز از پسماند جامد (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع
90 مدلسازی ریاضی سنتیک های رشد میکروبیدر فرایند بازسازی زیستی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
91 مدلسازی فرایندجذب انتخابی دی اکسیدکربن درگازطبیعی توسط محلولهای آمینواسیدپتاسیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
92 مدلسازی نحوه ی توزیع دما در نان بربری به کمک دینامیک سیالات محاسباتی cfd و ارزیابی تاثیر حفره زنی در سطح نان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
93 مدلسازی پیامدحوادث فرایندی درواحد ذخیره سازی گازشوریجه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
94 مروری بر فرایند تولید بیوگاز از پسماندهای جامد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
95 مروری برقابلیت منابع کربنی مختلف برای تولید گازمتان ازپسماند جامد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
96 مسیریابی بهینه وسایل نقلیه ظرفیت دار با استفاده از روش فرا ابتکاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
97 مطالعه آزمایشگاهی حذف فتوکاتالیستی 2-بنزیل- 4- کلروفنول از محلول آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیستTiO2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
98 مطالعه اثر نوع همزن برنحوه توزیع اکسیژن در یک فرمانتور آزمایشگاهی با دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
99 مطالعه تجربی کارآیی استفاده از عامل فنتون در تصفیه فاضلاب های کارخانجات روغن نباتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
100 مطالعه روشهای شناسایی و اندازه گیری بقایای انتی بیوتیک ها در فراورده های دامی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
101 مطالعه عوامل موثر بر میزان ویتامین E استخراج شده ازدانه ذرت (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
102 مطالعه قابلیت اجزاء مختلف گیاه خرفه در درمان خاک های آلوده به مس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
103 مقایسه تاثیر امولسیفایرSMS وامولسیفایرSPL برروی ماندگاری مخمرنانوایی ساکارومایسس سرویزیه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
104 مقایسه روش های تخصیص در حل مساله مسیریابی لکوموتیوها در شبکه ریلی در شرایط وجود چندین دپو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
105 مقایسه روند تشکیل اسید لاکتیک در شیر های مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
106 نانوذرات نقره و کاربرد آن در بیوسنسورها (دریافت مقاله) همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
107 نتایج حاصل از طراحی و ساخت راکتور تولید بیوگاز از مخلوط فضولات دامی و ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
108 نشت یابی ازخط خط لوله انتقال گازمیدان وراوی با استفاده ازنرم افزار الگا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
109 نگاهی گذرا به آموزش نانو تکنولوژی در دانشگاهها (دریافت مقاله) همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
110 پایش زیست توده خمیر مایه از روی خواص دی الکتریک (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
111 پدافند غیرعامل در فضای سایبری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
112 پیش بینی ثابت دی الکتریک کود شیمیایی اوره به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
113 کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی خواص دی الکتریک محلول آبکی کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات در شرایط متفاوت به منظور ارتقای پدیده های انتقال در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
114 کاهش مصرف انرژی بخش جذب واحد تصفیه گاز جزیره سیری با نرم افزار Aspen Hysys (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی
115 کمینه نمودن جذب روغن طی سرخ کردن عمقی قطعات هویج پوشش داده شده با مشتقات سلولزی به روش طراحی آزمایشات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
116 کنترل مسیر مقرر اکسیژن محلول در یک فرمانتور با استفاده از یک شناساگر شبکه عصبی ضریب انتقال جرم حجمی و مشاهده گر مدار باز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
117 کنترل کلاسیک مسیر بهینه مقرر اکسیژن محلول در یک فرمانتور نیمه پیوسته مخمر نان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
118 یافتن بهترین ضرایط عملیاتی بکارگیری کود دی آمونیوم فسفات جهت ارتقا و باروریخاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
119 یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی برای انتخاب مسیر مناسب خط ریلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
120 یک مدل پویا برای شبیه سازی آلودگی ناشی از سیستم حمل و نقل درون شهری با مطالعه موردی برای شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع