یحیی پاسدار

 یحیی پاسدار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

یحیی پاسدار

Yahya Pasdar

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
2 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
3 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
4 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
5 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
6 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
7 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
8 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
9 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
10 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
11 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
12 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
13 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
14 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
15 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
16 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
17 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
18 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
19 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
20 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور