محمدصادق علوی یگانه

 محمدصادق علوی یگانه استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

محمدصادق علوی یگانه

Mohammadsadegh Alavi

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی رشد پنج زاری ماهی مخطط (Aurigequula fasciata) در سواحل استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
2 الگوی رشد پنجزاری ماهی باله نارنجی (Photopectoralis bindus) در سواحل استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اولین گزارش از حضور گاوماهی حفار Trypauchen vagina در سواحل ایرانی خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
4 اولین گزارش از حضور گاوماهی حفار Trypauchen vaginaدر سواحل ایرانی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
5 اولین گزارش تایید شده از حضورSillago arabica (Perciformes: Sillaginidae) در آبهای سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
6 بررسی آرایه شناسی و وضعیت حفاظتی گونه در حال انقراض کپوردندان فارس Aphanius farsicus (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
7 بررسی تراکم راسته زوانتاریا Zoantharia در ناحیه جزرومدی جزیره هرمز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
8 بررسی و طبقه بندی منابع اطلاعات ماهی شناسی در اینترنت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
9 تاثیر سن بر میزان خاویار استحصالی و هماوری ماهی قره برون (Acipenser persicus) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 تبارشناسی جمعیت اردک ماهی شمالی Esox lucius در تالاب انزلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
11 رابطه اندازه - زی توده در چهار گونه از شکم پایان جنس Nerita (Gastropoda: Neritidae) در ناحیه جزر و مدی بندر لنگه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
12 شناسایی ریختی گونه های راسته زوانتاریا Zoantharia درمنطقه جزرومدی ساحل شرقی جزیره هرمز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
13 فراوانی طولی و توالی حضور گونه های گاو ماهیان در سواحل جنوبی خزر ( مطالعه موردی: سواحل شهرستان نور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
14 مقایسه خصوصیات ریختی و شمارشی دوجمعیت اردک ماهی Esox Lucius Linnaeus, 1785 دردریاچه ولشت و تالاب امیرکلایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 مقایسه ریختی دو گونه از کفال ماهیان سواحل جنوبی دریای خزر؛ کفال طلایی (Risso,1810) Liza aurata و کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso,1810) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی
16 مقایسه ریختی دو گونه شگ ماهی Alosa braschnikowi و Alosa saposchnikowii در سواحل استان گیلان با استفاده از صفات اندازشی و شمارشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
17 مقایسه ریختی دو گونه شگ ماهی مهاجر Alosa kessleri و خزری Alosa caspia در سواحل استان گیلان با استفاده از صفات اندازشی و شمارشی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 مقایسه ساختار سنگریزه شنوایی Otolith Sagitta در شگ ماهی خزری Alosa caspia وبراشنیکووی Alosa braschnikowi و ارتباط آن با متغییرهای سن، طول و وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
19 مقایسه ویژگی های زیستی ذخایر مختلف گاوماهی قفقازی (berg, 1916) knipowestchia caucasica با استفاده از روشهای رایانه بر در استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
20 کاربردابعاداتولیت درتخمین اندازه ووزن ماهی شورت Sillago sihama (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
21 کمی سازی تنوع فیلوژنتیک: مکمل روش های سنتی در حفاظت از تنوع زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
22 گزارش های مرتبط با حضور گونه های جدید از ماهیان در خلیج فارس، پیامدها و دلایل (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران