حسین نعیمی پور

 حسین نعیمی پور

حسین نعیمی پور

Hossein Naeimi Pour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات مکمل جیره ای آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پربیوتیک و اسید آلی به عنوان ترکیبات محرک رشد روی عملکرد رشدی و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی سویه ی تجاری راس (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 24، شماره: 2
2 تأثیر شکل فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط بر رفتارهای تغذیه ای و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیرده براون سوئیس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
3 تاثیر سن هنگام اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در اقلیم نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 2
4 تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهمیت بکارگیری دانش آموختگان علوم دام دربهبود عملکرد واحدهای گاوداری روستایی مطالعه موردی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
2 بررسی اثر پسروی ناشی از همخونی بر وزن پشم گوسفندان ایرانبلک ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 بررسی منحنی دوره اول شیردهی گاوهای شیری هلشتاین ایران در فصول و سنین مختلف زایش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
4 تأثیر سطح فیبر کنسانتره شروع کننده و استفاده از یونجه بر مصرف خوراک و اضافه وزن روزانه گوساله های شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 تعیین ارزش تغذیه ای ارزن دم روباهی در مراحل مختلف رویشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 مقایسه ارزش اصلاحی افزایش وزن روزانه تولد تا شیرگیری بره های نر و ماده بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران