محمدباقر حبیبی نجفی

 محمدباقر حبیبی نجفی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدباقر حبیبی نجفی

Mohammadbagher Habibinajafi

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
2 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
4 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
9 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
11 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
13 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
16 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
17 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
18 (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
19 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
20 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
21 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
22 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
23 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
24 (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
25 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
26 (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
27 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
29 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
30 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
32 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
34 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
35 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران