علیرضا حاجی علی محمدی

 علیرضا حاجی علی محمدی استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان

علیرضا حاجی علی محمدی

AliReza Hajalimohammadi

استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 10، شماره: 51
2 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 10، شماره: 52
3 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 9، شماره: 48
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
2 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
3 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
4 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
5 (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
7 (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
8 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
9 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتوهای درونسوز
11 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
13 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
14 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
15 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
16 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
17 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
18 (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
19 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
20 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
21 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
22 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتوهای درونسوز
23 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
24 (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
25 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
26 (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
27 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
28 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران