عبدالرضا سلطانی پور

 عبدالرضا سلطانی پور انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

عبدالرضا سلطانی پور

Abdolreza Soltani pour

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ نزن 321 توسط آزمون فشار داغ و شبیه سازی آن با استفاده از معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 36، شماره: 3
2 تحلیلی بر مشخصه های ریزساختاری اتصال FSW شده فولاد A517(B) و ارتباط آن با خواص مکانیکی و رفتار خوردگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز و مطالعه گسترش ترک با اشکال و زوایای مختلف در صفحات با روش المان محدود توسعه یافته و حل تحلیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
2 ارزیابی اثر تغییر ابزار بر رفتار خوردگی جوش اصطکاکی همزنی آلیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
3 ارزیابی اثر تغییرات حجمی ناشی از استحاله فازی در پیش بینی تنش پسماند اتصال سر به سر فولاد 100-HY به کمک المان محدود (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
4 ارزیابی خواص متالورژیکی و مکانیکی آلیاژ ریختگی آلومینیوم 7075 فرآوری شده اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
5 ارزیابی رفتا رمکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 جوش داده شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
6 بررسی اتصال در فرایند نورد تجمعی توسط آزمون آکوستیک به روش رزونانس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
7 بررسی اثر سرعت پیشروی بر ریز ساختار و رفتار خوردگی آلومینیوم دریایی 5083 در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
8 بررسی اثر سیال خنک کننده طی فرایند اصطکاکی اغتشاشی بر تشکیل نانوساختارسطحی آلیاژ 7075-T6 Al (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
9 بررسی اندازه و نحوه توزیع رسوبات در نواحی مختلف جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
10 بررسی تاثیر ذرات حاصل سایش ابزار بر ریزساختار سختی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ Ti 6Al 4V (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
11 بررسی تاثیر سایشپین بر ریزساختار و سختی آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V جوشکاری شده با فناوری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
12 بررسی تاثیر سرعت پیشروی بر میکرو ساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم 5083 در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
13 بررسی تغییرات ساختاری و سختی در اتصال جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شده (FSW) فولاد کوئنچ تمپر A517 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
14 بررسی خواص مکانیکی و اسختار سطح مقطع جوش اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم 5083-H116 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
15 بررسی رفتار خوردگی نواحی تیتانیم Ti-6Al-4V جوشکاری شده با فناوری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
16 بررسی رفتار سیلان گرم آلیاژ Ti-6Al-4V در حین اعمال سیکل آهنگری گرم همدمای دو مرحله ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی ریزساختار اتصال جوشی فولاد A517جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی ارزیابی اثر پارامترهای جوشکاری بر رفتار خوردگی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
18 بررسی ریزساختاری نواحی مختلف اتصالات جوشی آلیاژ تیتانیم 47- Ti 6Al جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
19 بزرسی تاثیزفزآینذ های تزمومکانیکی بزوی حذف فزیت دلتا در فولاد سنگ نشن رسوب سختی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
20 پیش بینی اثر ضریب حساسیت به نرخ کرنش و توان کرنش سختی بر شکل پذیری ورق Ti-6Al-4V به کمک روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
21 تاثیر تغییر پارامتر فشار اعمالی در فرایند جوشکاری اصطکاکی ا غتشاشی FSW بر خواص متالورژیکی و مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
22 تاثیر تغییر جریان در جوشکاری تیگ پالسی بر رفتار خواص مکانیکی و خوردگی آلیاژ آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
23 تاثیر تغییر فرکانس در جوشکاری با فرایند تیگ پالسی مکانیزه با موج غیرمتعادل بر اتصال آلومینیوم آلیاژی دریایی 5083 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
24 تاثیر سرعت پیشروی ابزار بر رفتار خوردگی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ Ti 6Al 4V (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
25 تاثیر سرعت پیشروی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر انرژی ضربه اتصالات آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
26 تاثیر سرعت چرخش پین بر رفتار خوردگی الیاژ آلومینیوم T3 -2024 جوش شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
27 تاثیر عملیات حرارتی پس گرم بر رفتار خوردگی نواحی مختلف اتصالات جوشی آلیاژ تیتانیم Ti- 6Al - 4V جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
28 تاثیر فرکانس بر پروفیل جوش تیگ پالسی در اتصال ورق آلیاژ آلومینیوم 5083 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
29 تاثیر متغییرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW قبل و بعد عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیم 7075 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
30 تاثیر نیروی محوری جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW1 قبل و بعد عملیات حرارتی بر رفتار متالورژی خوردگی آلیاژ آلومینیم 7075 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
31 تاثیر هندسه ابزار بر خواص متالورژیکی و مکانیکی نقطه جوش اصطکاکی اغتشاشی در آلیاژ A15083-H111 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
32 تعیین پارامترهای بهینه در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) آلومینیوم 5083 به کمک آزمون های غیرمخرب و ماکرواچ سطح مقطع (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
33 جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فولاد ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
34 رسم نمودار حد شکل پذیری ورق Ti-6Al-4V به روش تجربی و حل عددی به کمک آنالیز M-K (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
35 سنتز نانوکامپوزیت های Ni-Al/Al2O3 به روش الیاژ سازی مکانیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
36 شبیهسازی تاثیر سرعت پیشروی بر توزیع دما و تنش موثر در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیم To - 7075 با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
37 مطالعه اثر تغییر فشار ابزار بر رفتار مکانیکی و میکروساختار جوش اصطکاکی همزنی آلیاژ آلومینیوم 7075 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
38 مطالعه رفتار خوردگی نواحی مختلف جوش اصطکاکی اغتشاششی آلومینیوم T3-2024 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
39 معیار انتخاب پارامترهای جوشکاری تیگ پالسی جهت اتصال ورقهای آلیاژ آلومینیوم دریایی 5083 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
40 معیار کنترل کیفیت در انتخاب پارامترهای جوشکاری FSW جهت اتصال ورقهای آلیاژ آلومینیوم دریایی 5083 مورد کاربرد در صنایع دریایی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران