عامر خیری

 عامر خیری هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  ایلام

عامر خیری

Amer Khayeri

هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.