کتایون ورشوساز

 کتایون ورشوساز هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

کتایون ورشوساز

Katayon Varshosaz

هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
4 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
7 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
10 (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
17 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
19 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
21 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
26 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
27 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
28 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
29 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
30 (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
32 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
33 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
34 (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
35 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
36 (دریافت مقاله) همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
38 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
39 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
40 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
41 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
42 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
44 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
45 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
46 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
47 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
48 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
49 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
50 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
51 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
52 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
53 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
54 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
55 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
56 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
57 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
58 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
59 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
60 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
61 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
62 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
63 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
64 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
65 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
66 (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
67 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
68 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
69 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
70 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
71 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
72 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
73 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
74 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
75 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
76 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
77 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
78 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
79 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
80 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
81 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
82 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
83 (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
84 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها