محمد شجاعی

 محمد شجاعی پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

محمد شجاعی

Mohamad Shojaei

پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.