شقایق بختیاری

 شقایق بختیاری عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد

شقایق بختیاری

Shaghayegh Bakhtiari

عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.