عزت اله اصغری زاده

 عزت اله اصغری زاده دانشیار

عزت اله اصغری زاده

Ezatolah Asgharizadeh

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 18، شماره: 52
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 34
3 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 13
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
2 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
5 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
6 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
9 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
10 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
11 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
12 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
13 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
14 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
15 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
16 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
17 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
18 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
20 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
21 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
22 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
23 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
24 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
26 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
27 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت