اعظم رحیمی

 اعظم رحیمی استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اعظم رحیمی

Azam Rahimi

استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 4
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 2، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 2، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 17، شماره: 6
6 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 8، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 18، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 12، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 2
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآن و عترت دوره: 1، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 10، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
2 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
3 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
5 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
7 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
8 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
9 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
10 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
11 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
12 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
13 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
14 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
15 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
16 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
18 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
19 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
20 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
21 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
23 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
24 (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
25 (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
27 (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات