غلامرضا خواجه سروی

 غلامرضا خواجه سروی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

غلامرضا خواجه سروی

Gholam Reza Khaje Sarvari

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 20، شماره: 45
2 (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 34
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 17
5 (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 4
9 (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 34
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 14، شماره: 2
11 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 22
12 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 24، شماره: 52
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 6
14 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 3، شماره: 9
15 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 13
16 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 13
17 (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 3، شماره: 10
18 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی