سعید بهشتی

 سعید بهشتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران

سعید بهشتی

Saeed Beheshti

استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 19
3 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 39
4 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 8
6 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
7 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 34
9 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 16، شماره: 48
11 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 1، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 45
14 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
15 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
16 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
17 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 18
مقالات کنفرانسی