حبیب هادیان فرد

 حبیب هادیان فرد استاد دانشگاه شیراز

حبیب هادیان فرد

Hadi Hadian fard

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثربخشی درمان گروهی عقلانی-عاطفی و درمان گروهی راه حل محور بر اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 3
2 بررسی پردازش اطلاعات در زنان مبتلا به اختلال وسواس های فکری - عملی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 2
3 پیمایشی در ارتباط با رفتار ترافیکی شهروندان شیرازی در هنگام تردد در معابر شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 3
4 سازمان شخصیت افراد با نشانه ‎های وسواس، افسردگی، افسردگی همراه با وسواس و به هنجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 3، شماره: 2
5 مقایسه عملکردهای اجرایی در دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و دانش آموزان بهنجار شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی قصه درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر ابعاد کیفیت دوستی بر روی کودکان 7 تا 11 ساله با اختلال نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
2 بررسی اثربخشی قصه درمانی با رویکرد شناختی -رفتاری بر ابعاد کیفیت دوستی در کاهش علایم (نقص توجه، بیش فعالی و تکانشگری) کودکان مبتلا به بی توجهی و بیش فعالیADHD (دریافت مقاله) دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
3 بررسی اثربخشی موسیقی درمانی منفعلانه بر میزان انگیزش تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
4 بررسی نقش جنسیت، راهبردهای مقابله ای و میزان افسردگی در پیش بینی خطر خودکشی (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
5 پیش بینی افت تحصیلی بر مبنای میزان استفاده ی روزانه از شبکه های اجتماعی مجازی و مهارت های مدیریت زمان (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب های اجتماعی و روانشناختی
6 پیش بینی جهت گیری هدف براساس سبکهای توجه متمرکز بر خود در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
7 پیش بینی خطر خودکشی بر مبنای وضعیت تاهل، جهت گیری مذهبی و راهبردهای مقابله ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
8 تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای بر اجرای مهارت پاس در پسران دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی