اصغر اکبری فرود

 اصغر اکبری فرود عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

اصغر اکبری فرود

Asghar Akbariforod

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
2 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
3 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
4 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
5 (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
6 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
7 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
8 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
10 (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
12 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
13 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
14 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
15 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16 (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
17 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
18 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری