فریدون عوفی

 فریدون عوفی

فریدون عوفی

Fereydon Oufi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
2 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
3 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
4 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
7 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
14 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
16 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
17 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
18 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
19 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
20 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
22 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
23 (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
24 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
25 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
27 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
28 (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
29 (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
30 (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
31 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
32 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
33 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
34 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
36 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
37 (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
38 (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
40 (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
41 (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
42 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
43 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
44 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
45 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
46 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
47 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
48 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
49 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
50 (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
51 (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
52 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
53 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
54 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
55 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
56 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی
57 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)