احمد جعفری صمیمی

 احمد جعفری صمیمی استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

احمد جعفری صمیمی

Ahmad Jafari Samimi

استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
7 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
9 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
10 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
11 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 29
12 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 42
13 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
14 (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
15 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 2
16 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 10، شماره: 15
18 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
19 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
20 (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 12، شماره: 1
21 (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
22 (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 13، شماره: 1
23 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 1
24 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 1، شماره: 2
25 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
26 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 32
27 (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
28 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 30
29 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
7 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
9 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
10 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
11 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
13 (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
16 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
17 (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
18 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
19 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
20 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
21 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
23 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
26 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
27 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
31 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
32 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
33 (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
34 (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
35 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
36 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
38 (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
39 (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
40 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها