حسین اسکندری

 حسین اسکندری استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک

حسین اسکندری

Hossein Eskandari

استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
2 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 27
3 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
4 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 1، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 15
8 (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 12، شماره: 3
9 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 35
10 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 24
11 (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 6
12 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 7
13 (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 28
14 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
15 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 25
16 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 32
17 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 14
18 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 2
19 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 41
20 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 31
21 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
22 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 34
23 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
24 (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 4، شماره: 14
25 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 21
26 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
27 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
28 (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 8، شماره: 32
29 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
30 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 37
31 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 6
32 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 37
33 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
34 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 3
35 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 0
36 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 29
37 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
38 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 12
39 (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 2، شماره: 7
40 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
41 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
42 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
3 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
6 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
7 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
8 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای برق و کامپیوتر
9 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
10 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
13 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
14 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
15 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
16 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
17 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی متالورژی پودر
18 (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
19 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
21 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
22 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
23 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
24 (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش
25 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
26 (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
27 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
28 (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
29 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
30 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
31 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
32 (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
33 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
34 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
35 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
37 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
38 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
39 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی
40 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
41 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
42 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
43 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
44 (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
45 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
46 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
47 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی