مسعود آقاجانی

 مسعود آقاجانی دانشگاه صنعت نفت اهواز

مسعود آقاجانی

Masoud Aghajani

دانشگاه صنعت نفت اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 4، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
2 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
4 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
6 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
7 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
8 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
11 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
12 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
15 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
17 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
20 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
21 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
22 (دریافت مقاله) ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
23 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
25 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
26 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
28 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
29 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
31 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
33 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
34 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
35 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
37 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
38 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
39 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
40 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
41 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
42 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
43 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی
45 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
46 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
47 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران